УВАГА! Даний сайт не підтримується, контент не оновлюється. Для коректного завантаження матеріалів та користування ресурсами сайту перейдіть за посиланням:    

САЙТ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Тектонічні структури України. 8 клас

 Завантажити матеріали до уроку. 

 

Тема. Тектонічна будова України.

Мета: поглибити знання учнів про тектонічні структури, ознайомити з тектонічною будовою України, розвивати навики співставляти тематичні карти, навики роботи з контурною картою, роботи в групах, формувати вміння самостійно будувати карту з частин,  виховувати колективізм, акуратність при роботі з контурною картою.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання і засоби навчання: мультимедійних проектор, комп'ютерна презентація, розрізана карта, контурна карта, картки-таблиці.

Хід уроку.

І. Організаційних момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

На екрані продемонстрований рентгенівське зображення скелета людини.

Що це таке? Так, це скелет людини, її рентгенівський знімок, внутрішня будова людини. За приємною зовнішністю ховається ось такий каркас, до якого кріпиться зовнішність. Так і земля, зокрема наша Україна, має скелет.

Увага! Не дихати!

На екрані продемонстрований "рентгенівське зображення" України.

На уроках географії у 6 та 7 класах ви ознайомлювались з поняттям тектонічної структури, їх формами та тектонічною будовою світу. Для того, щоб нам ефективно вивчати сьогоднішній матеріал, пригадаємо, які тектонічні структури вам відомі (запис на дошці).

1.     Скласти співвідношення (усно, проектується на екрані):

1.  Тектонічна будова

2.  Літосферні плити

3.  Платформи

4.  Плити

5.  Щити

6.  Западини

7.  Складчасні області (області складчастості)

а)     частина платформи, яка має кристалічний фундамент і осадовий чохол.

б)    будова земної кори, яка відображає її складові структурні елементи.

в)     прогини в фундаменті платформ і плит.

г)     найбільші частини земної кори, обмежені глибинними розломами.

д)    частина платформи, в якій кристалічний фундамент виходить на денну поверхню, в якій відсутній або незначної потужності осадовий чохол.

е)     стійка, порівняно вирівняна ділянка земної кори.

ж)   межі літосферних плит, де відбувається їх сходження і гірські породи зім'яті в складки.

ІІІ. Оголошення теми уроку (слайд).

ІV. Вивчення нової теми.

Підготуйте контурні карти і прості олівці  до роботи. Відкрийте карту "Тектонічна будова України". Ваше завдання – при ознайомленні з кожною тектонічною структурою, підписувати її на своїй контурній карті. Крім того назву кожної виписуйте в зошит.

 

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією презентації).

Розглянемо тектонічну карту Європи. Як видно на карті, майже вся Східна Європа знаходиться на Східноєвропейській (Руській) платформі. Що таке платформа? Майже вся територія України знаходиться саме на ній. Що це означає з точки зору рельєфу? Так. Територія України переважно рівнинна. Отже, як ми бачимо, тектонічна будова території визначає її рельєф, що детальніше ми розглянемо пізніше.

Отож, більша частина території України розташована в межах Східноєвропейської платформи, а також Західноєвропейської та скіфської платформ. Тому на її території переважають платформенні тектонічні структури. Які тектонічні структури є платформенними?(показ слайду з плитами, щитами, западинами без підписів). Крім того деякі частини знаходяться в межах складчастих областей.

Розглянемо детально тектонічну тектонічні структури в межах України. З північного заходу на південний схід через усю територію України простягається Український кристалічний щит, кристалічні породи якого подекуди виходять на поверхню. Розділений розломами, по яких проходять долини річок.

На захід і схід кристалічний фундамент заглиблюється під товщу осадових порід і переходить на заході у Волино-Подільську плиту з потужністю осадових порід до 2000 – 2500 м. Ще західніше фундамент даної плити ще більше заглиблюється і тут знаходиться, так звана, Галицько-Волинська западина з потужністю осадових шарів від 3000 до 7000 м.

На сході від щит переходить у Донецько-Дніпровську западину з товщею осадових порід до 10 – 12 км, на півдні у Причорноморську западину.

На північному-сході на територію України заходять відроги Воронезького кристалічного масиву – частини платформи, кристалічний фундамент якої знаходиться від поверхні порівняно не глибоко – 150 м.

Донецька складчаста споруда – складчаста область минулого (утворилась в герцинську епоху горотворення), змінена геологічними процесами наступних епох і даний час проявляє властивості платформенної структури.

Північна частина Кримського півострова лежить в межах Скіфської платформи, яка не має щитів і вкрита великою товщею осадових порід (3000 – 6000 м), тому її ще називають плитою. В її західній частині виокремлюється складчаста зона Добруджі.

На заході невелику територію України займає Західноєвропейська платформа.

На заході і півдні України простягаються ділянки складчастих систем молодої альпійської складчастості. Їх молодість проявляється в сейсмічній активності, правда, на щастя, не дуже великій. Це Карпатська складчаста область (на заході) і складчаста система Кримських гір (на півдні). В межах цих областей гірські породи зім'яті в складки. Слідуючи закономірності, цим територіям передують прогини кристалічного фундаменту, заповнені товщею осадових порід.

Огляд учителем виконаних контурних карт.

Вдома зафарбуєте тектонічні структури: платформенні – холодними, складчасті – гарячими.

Видобуток корисних копалин відбувається з порівняно невеликих глибин (кілька км), тому можна передбачити, що в областях западин і прогинів будуть розвідані запаси осадових і метаморфічних корисних копалин, а областях щитів і складчастих областей – магматичних і метаморфічних.

 

Робота в групах.

Клас об'єднується в групи. Кожній групі дається комплект розрізаної карти тектонічної будови України без 1-2-х елементів, але з лишніми елементами з інших комплектів. Учні складають карти і по потребі просять у інших груп необхідні елементи, називаючи їх правильно.

Комплект роздається без назв тектонічних структур.

V. Підсумок уроку.

Вставте пропущені словосполучення.

Отже, більша частина території України знаходиться в межах …(тип структур) структур: це … платформа, на заході … платформа і на півдні … платформа (плита). На заході знаходиться Карпатська …, а на півдні  складчаста система… В межах України є …(скільки?) западин і … щитів.

. Домашнє завдання.

1.     Опрацювати відповідний параграф підручника (для усіх).

2.     Закінчити в кольорі контурну карту (для усіх).

3.     Заповнити таблицю (дод. 1.), вказавши відповідність між тектонічними структурами і рельєфом України (1 варіант).

4.     Заповнити таблицю (дод. 2.), вказавши відповідність між тектонічними структурами і областями України, в межах яких вони знаходяться (2 варіант).

5.     Підготувати есе про землетруси в Україні у ХХ – ХІ століттях.