Виступ 6

 
 

Підвищення інформаційної компетентності  учасників педагогічного процесу 

як вимога часу і науково-методична проблема

У нас біля школи росте дуб. Просто серед подвір’я. Вже давно він став її символом: діти ростуть - росте дуб, знання примножуються – розростається гілля. До цього дуба можна також прирівняти професійне зростання вчителя, всіх вчителів разом, адже зростає кожен, примножуються ідеї, міцніють навики, удосконалюються вміння, майстерність. Кожен зростає в своєму напрямку, але в цій різноманітності і є краса дуба.

З чисто об’єктивних причин моя гілочка почала зростати в напрямку застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології навчання – це процес здобуття, обробки, зберігання і передавання інформації з метою навчання, який передбачає використання сучасних електронних засобів роботи з інформацією. Це в першу чергу робота з різними видами комп’ютерів, використання їх можливостей для навчання, комунікації, саморозвитку.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу, результативності навчання, ефективності уроків використовую різні напрямки роботи з інформаційними технологіями навчання. В першу чергу, це комп’ютерні динамічні презентації. При створенні презентацій до уроків керуюсь принципами наочності та динамічності. Вважаю, що презентація повинна зробити те, чого не можна зробити іншим способом. Тому не текст я розміщую на слайди, текст я скажу сам. На слайдах я розміщую зображення, які підкреслюють, підсилюють сказане, демонструють об’єкти вивчення, дослідження, моделюють процеси, які неможливо показати іншим способом. Моєю улюбленою книгою в дитинстві була та, що з малюнками. Дитина із зображення здатна взяти інформації значно більше, ніж з тексту.

Використовую короткі відеофрагменти, в яких учні реалістично можуть побачити природні зони, прояв природних явищ чи процесів.

Аудіоматеріали інколи урізноманітнюють монотонний виклад вчителя, створюють атмосферу актуальності, нетрадиційності, збуджують і активізують увагу учнів. Саме нестандартні, нетрадиційні моменти найбільше запам’ятовуються. Ми не завжди пам’ятаємо, як ми лізли в дитинстві на дерево, проте добре пам’ятаємо, як ми з нього падали. Такі особливі нестандартні моменти на уроці мають містити максимум інформативності. Завдання вчителя вдало і вчасно їх використати.

Часто використовую ППЗ. Проте переконався, що навіть самі нетрадиційні форми навчання при постійному їх використанні стають традиційними і втрачають свою значимість та ефективність. Тому така форма роботи носить фрагментарний характер.

З метою урізноманітнення та удосконалення навчання створюю практикуми, тренажери, задачники, використовуючи які учні можуть самостійно усвідомити алгоритм виконання практичної роботи, виконати її з автоматизованою наступною перевіркою, зрозуміти зміст задачі та хід і спосіб її розв’язання. Це сприяє саме усвідомленню на відміну від простого набуття знань.

Тестова перевірка знань а також самостійне складання учнями тестів в електронних тестуючих програмах – це не тільки автоматизований об’єктивний контроль, а й засіб закріплення та здобуття знань.

На моїй гілочці недавно виріс новий листок: тематичні он-лайн кросворди. Учні можуть розгадувати їх в он-лайн режимі будь-де, поєднуючи цікаве з корисним. Вони розміщені на моєму персональному сайті: сайт вчителя географії.

Цей сайт – узагальнена матриця моїх матеріалів, напрацювань, результатів роботи. Це моє портфоліо. Там зберігаються мої відкриті уроки з мультимедійним супроводом, напрацювання з краєзнавства, позакласної роботи, матеріали з підготовки до турніру юних географів, інтерактивні практичні роботи та презентаційні пояснення щодо алгоритму їх виконання, виступи на представницьких заходах, педагогічні реклами, публікації, авторські посібники, тести, олімпіадні завдання, кросворди, сертифікати, нагороди, фотографії. Така форма систематизації, збереження та обміну інформацією є оптимальна, адже полегшує пошук та використання даних, виводить у світ широкий та захищає їх від втрат. Я вже кілька разів переживав критичні збої в роботі, комп’ютера з втратою всіх даних. З сайту поки-що нічого не пропало. Як кажуть: що закрутиш, то твоє. У професійному зростанні сайт слугує трампліном для відштовхування. Поглянувши на те, що вже напрацьовано, можна визначитися в тому, куди рухатись далі.

Велике значення в зростанні педагога відіграє обмін досвідом. Протягом свого невеликого професійного стажу відвідав немало семінарів, конференцій, круглих столів, фестивалів, майстер-класів, відкритих уроків. Приймаю в них і активну участь.

Двічі брав участь у конкурсі «Вчитель року», конкурсі на кращий наочний дидактичний посібник, був лауреатом всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» у 2012 році, переможцем V Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. Виступав на обласному семінарі керівників міських і районних МО вчителів економіки по питанню втілення ІКТ в навчально-виховний процес (с. Дубове), на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти", проводив майстер-клас з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у навчально-виховному процесі з географії та економіки" в смт. Стара Вижівка, проводжу в районі заняття майстер-класу по використанні ІКТ серед вчителів природничого циклу. Виступав по цьому питанні на семінарах вчителів молодших класів, вчителів історії, читав лекцію на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів.

Наш дуб старий, але він продовжує рости. Якість гілки обламує вітер, виростають нові. Це природній процес зростання. Він ще буде рости, адже простору для цього достатньо.