Авторська програма з екології

Камінь-Каширський райметодкабінет

 

ЕКОЛОГІЯ

Авторська програма факультативного курсу

для 10 класу

 

Пугач Роман Іванович, учитель географії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Піщане Камінь-Каширського району

 

2010р.

 

 

ЕКОЛОГІЯ

Авторська програма факультативного курсу для 10 класу.

 

                                                                                              Р. І. Пугач, Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступеня

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Наше покоління, як ніяке попереднє,  дуже часто чує слово "екологія". Його говорить світова спільнота. Навколо нього створюються рухи, організації, програми, договори. До нього пристосовуються передвиборчі програми партій і кандидатів на державні посади, політичні курси країн, міжнародні стратегії. Це лише тому, що це слово стало актуальним. Екологія – наука ХХІ століття. Для продовження існування світ вимушений дбати про екологію, про екологічну освіту.

Мета курсу "Екологія" - продовження розгляду проблем взаємодії людини з навколишнім середовищем, з якими частково учні ознайомлені при вивченні інших дисциплін (географії, природознавства, біології, хімії… ), систематизувати і поглибити ці знання, тобто – "озброїти" людину – біологічну істоту – в техногенному суспільстві.

В процесі вивчення курсу учням даються основні екологічні поняття, вони ознайомлюються з основними екологічними термінами, екологічними проблемами, існуючими шляхами їх вирішення. Старшокласники мають можливість самостійно проаналізувати стан навколишнього середовища, спостерігаючи на інформацією через ЗМІ, на прикладі рідного краю. Це передбачає краєзнавчий підхід при вивчення дисципліни.

В розділі "Екологічні проблеми географічної оболонки" учні ознайомлюються з екологічними проблемами окремих оболонок планети.

Курс "Екологія" – це не песимістичні, осуджуюючі зібрані факти, які приводять до розчарування, почуття безвихідності. Завдання дисципліни – показати шляхи вирішення екологічних проблем, допомогти кожному учню – майбутньому дієвому громадянину – правильно взаємодіяти з навколишнім середовищем, показати можливі акорди гармонійного співіснування людини і природи.

Вивчати екологічну обстановку неможливо, не використовуючи краєзнавчий підхід. Це дає змогу більш усвідомити глобалізацію екологічних проблем і роль у їх розв’язання кожної людини.

Курс розраховано на 34 години для вивчення їх в 10 класі по 1 годині на тиждень. 5 годин – практичні заняття, на яких учні не тільки можуть самостійно аналізувати статистичний матеріал, а й робити самостійні спостереження в природі, вносити частку в природоохоронну діяльність. Це реалізується за рахунок екскурсій.

Вчитель може самостійно змінювати теми екскурсій, пристосовуючи їх до своєї місцевості. Розподіл годин і послідовність вивчення тем орієнтовні.

 

 

 

 

 

Розділи й теми

Норми навчальної роботи, год

Теоретичної

Практичної

Всього

1.     Вступ. Предмет екології

3

-

3

2.     Людина і довкілля.

3

-

3

3.     Екологічні проблеми географічної оболонки.

14

 

16

Тема 1. Літосфера

 

 

 

Тема 2. Атмосфера

 

1

 

Тема 3. Гідросфера

 

 

 

Тема 4. Біосфера

 

1

 

4.     Охорона навколишнього середовища

3

1

4

5.     Екологія рідного краю

2

2

4

Резервний час

-

-

4

Разом

25

5

34

 

 

Розділ 1. Вступ. Предмет екології. (3 год)

Поняття "екологія". Предмет екології. Короткі відомості з розвитку науки. Роль вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку екологічних знань (В. І. Вернадський, Е. Геккель, Р. Лібіх, Й. Е. Вармінг, В. М. Сукачов).  Методи екологічних досліджень. Практичне значення екології.

Основні екологічні поняття, екологічна термінологія.

Розділ 2. Людина і довкілля. (4 год)

Прояви екологічної кризи. Вплив господарювання на стан навколишнього середовища (промисловість, сільське господарство, транспорт). Взаємозв’язок проблем екології і народонаселення. Опустелювання. Проблема відходів. Екологія і використання комп’ютерів. Здоров’я людини. Взаємодія людини і природи.

Розділ 3. Екологічні проблеми географічної оболонки.

Тема 1. Літосфера.

Основні види впливу людини на літосферу. Екологія надр землі. Вичерпність ресурсів і їх альтернатива. Вплив на ґрунти. Охорона ґрунтів.

Тема 2. Атмосфера.

Забруднення атмосфери. Вплив транспорту, промисловості на атмосферу. Способи очистки промислових газів. Колообіг азоту в атмосфері. Проблема парникового ефекту. Озонові діри. Кислотні дощі. Радіаційне забруднення атмосфери. Аварія на ЧАЕС. Проблеми екологічної енергетики.

Тема 3. Гідросфера.

Значення гідросфери. Забруднення гідросфери. Забруднення вод Світового океану, річок, озер, підземних вод. Порушення водного режиму. Проблема прісної води. Раціональне використання вод. Розрахунки оцінки якості вод.

 

 

Тема 4. Біосфера.

Антропогенний вплив на біосферу. Взаємодія органічного і неорганічного світу. Фотосинтез. Зміни фауни і флори. Радіаційний вплив на живі організми. Лікарські рослини.

Практичні роботи.

1.     Побудова карти радіаційного забруднення свого району.

2.     Розрахунки показників динаміки лісів області.

4.     Охорона навколишнього середовища

Екологічний моніторинг. Охорона надр, ґрунтів, атмосфери, вод, біосфери. Природоохоронна справа. Заповідники. Світова тенденція по охороні навколишнього середовища і роль у цьому міжнародних організацій. Рух "зелених". Українська екологічна політика. Червона книга України.

Практична робота.

3.     Побудова і аналіз стовпчикової діаграми частки земель, що охороняються, по країнах і регіонах.

5.     Екологія рідного краю

Загальна характеристика природи свого населеного пункту. Прояв екологічних проблем на території села, селища, міста. Основі шляхи їх вирішення. Роль кожної людини у вирішенні екологічних проблем планети.

Практична робота.

4.     Екскурсія до місцевого природного комплексу (огородження мурашників, очищення джерела, вивішення шпаківень і т. д.)

5.     Екскурсія до лісу з метою впорядкування спонтанних сміттєзвалищ.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997.

2.     Болбас М. М. Основы промышленной экологии. -  Москва:  Высшая школа, 1993.

3.     Владимиров А. М. и др. Охрана окружающей среды. - Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат,  1991.

4.     Загуменна О. М. Екологічне право в Україні // Біологія. – 2007. – травень.

5.     Клименко В. Г. Оцінювання якості поверхневих вод за індексом забрудненості // Географія. – 2004. – березень.

6.     Машкіна С. С. Екологічна панорама // Біологія. – 2007. – жовтень.

7.     Смит Роберт Л. Наш дом планета Земля: Полемические очерки об экологии человека.  – Москва: Мысль, 1992.

8.     Соловйов В. О. Екологічна екологія // Географія. – 2006. – листопад.

 

Зв'яжіться з нами