УВАГА! Даний сайт не підтримується, контент не оновлюється. Для коректного завантаження матеріалів та користування ресурсами сайту перейдіть за посиланням:    

САЙТ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Урок Виробничі можливості

Завантажити матеріали (урок + презентація)

 

Тема. Виробничі можливості. Альтернативна вартість. Закон спадної продуктивності факторів виробництва

Мета: з’ясувати наслідки обмеженості ресурсів для вибору напрямків їх використання і розвитку основних галузей економіки, ввести поняття альтернативної вартості, допомогти усвідомити закон спадної продуктивності факторів виробництва, формування вміння аналізувати криву виробничих можливостей, виховувати розуміння можливості вибору, активність, обґрунтованість вибору.

Засоби навчання: мультимедійний проектор, комп’ютерна презентація, папір, ножиці, олівець.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

 

-       Будь-яка економічна діяльність людини породжена її потребами. Пригадайте класифікацію потреб споживача, а саме побудуємо піраміду потреб за Маслоу (слайди 1-11 ).

Учні на екрані визначають послідовність розташування частин піраміди з потребами споживача.

-       Пригадайте класифікую економічних потреб (індивідуальні, групові та суспільні; раціональні та нераціональні блага, фізіологічні та соціальні; потреби споживачів, виробничі потреби). На екрані появляються групи потреб та самі потреби, які учні відносять до тієї чи іншої групи (слайди 12-15 ).

ІІІ. Актуалізація знань.

 

Економіка, як гігантський організм, потребує живлення, тобто ресурсів для свого існування. Назвіть основні економічні ресурси (природні, капітальні, трудові, підприємницькі здібності).

 

Звучить приспів пісні В. Малежика «Подарок»

 

Не рвитесь на части, не рвитесь,

Стремясь все на свете достать.

Для полного счастья - поймите, поймите -

Чего-то должно не хватать...

 

Чому у нас завжди є відчуття нестачі?

(тому, що ресурси обмежені, а потреби безмежні) (слайд 17).

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

 

Отже, перед економікою постає питання: що краще зробити з тих обмежених ресурсів. Ось, наприклад, як можна використати оцей чистий листок паперу? (намалювати картину, літак, обгортку, написати листа, підстелити під сковороду…).

У нас завжди є вибір, альтернатива. І важливо правильно розподілити обмежені ресурси, щоб якнайкраще задовольнити всі потреби в однаковій мірі.

V. Оголошення теми уроку.

VI. Виклад матеріалу.

 

Отже, ресурси - обмежені, а потреби – безмежні. Абсолютна обмеженість ресурси проявляється у неможливості збільшити його кількість при зростанні потреби в ньому. Всі виробничі (або ж економічні) ресурси поділяються на відтворювані та невідтворювані. Відтворюваними є деякі природні ресурси (біологічні (це рослини, тварини, гриби, які періодично відтворюються), грунт, водні ресурси). Сюди відносять капітальні ресурси, адже станки, обладнання, інструменти, приміщення можна поновити. Також трудові ресурси, бо через біологічне відтворення населення і здобуття освіти, навиків, з покоління в покоління поновлюється клас працівників.

Невідтворюваними можна вважати корисні копалини, підприємницькі здібності, по тій причині, що ці здібності є, як правило вродженими, і їх неможливо дати людині. Таких людей є всього 5 – 10 %.

Підприємці знаходяться в постійному пошуку, яким саме чином задовольнити наші безмежні потреби обмеженими ресурсами. При цьому частина наших потреб все ж залишається незадоволеною. Потреби різноманітні, різної нагальності і значення, потребують різної кількості ресурсу для їх задоволення, тому всі ці ресурси й розподіляються пропорційно до потреб.

Виробничі можливості – це можливість суспільства виробляти економічні блага за умов повного й ефективного використання всіх наявних ресурсів та певного рівня розвитку технологій.

При використанні ресурсів, постає питання, чи виробляти товари загального споживання, чи товари виробничого призначення. Як збалансувати між споживчими і виробничими потребами, маючи обмежені ресурси. Слід пам’ятати, що віддаючи перевагу певній кількості товарів виробничого призначення, втрачаємо велику кількість споживчих товарів і навпаки.

Виробничі можливості суспільства, тобто альтернативну здатність в повній мірі використовувати виробничі ресурси для оптимального задоволення споживчих і виробничих (інвестиційних)  товарів демонструє крива виробничих можливостей. Вона показує можливі варіанти виробництва двох благ, які потребують одного й того ж ресурсу, при повному використанні ресурсів.

Наприклад, коли ми виробляємо 6 тис. штук інвестиційних товарів (точка Є на кривій), на споживчі товари ресурсів не вистачає. Коли ж виробляємо 4 тис. штук інвестиційних товарів (точка Д), решта ресурсів дозволяють виробити 3 млн. штук споживчих товарів.

Можливий варіант М, коли в нашому випадку виробляється 1,5 тис. шт.. інвестиційних товарів та 1,5 млн. шт.. споживчих товарів. При цьому видно, що виробничі можливості економічної системи більші, і можна було б виробляти більше товарів, задіявши всі ресурси. Точка М – це варіант, коли не всі ресурси задіяні у виробництво.

Положення точки V на графіку показує стан, коли потреби споживачів та виробників такі, що на їх задоволення не вистачає наявних ресурсів. Тому виникає потреба в пошуку шляхів або збільшення доступних ресурсів, або розвитку виробничих технологій, які дозволять зекономити наявні ресурси. На графіку це відображається зміщенням кривої вправо. Можна збільшити кількість тільки відтворюваних економічних ресурсів. Нагадаємо – це  частина природних ресурсів, зокрема біологічні, капітальні, трудові.

Крива виробничих можливостей дозволяє виразити розміри виробництва одного товару в розмірі втрат іншого товару, яке відбувається тому, що ресурси пішли на виробництво першого товару. Це – альтернативна вартість.

Погляньмо на графік. Для виробництва 1 тис. шт. інвестиційних товарів потрібно відмовитися від виробництва 250 тис. шт. споживчих товарів. Тобто 1 тис. шт. інвестиційних товарів обійшлося за рахунок відмови від 250 тис. шт. споживчих товарів, тобто вартості цих товарів, що й називається альтернативною вартістю. Альтернативна вартість виробництва 2 тис. шт. інвестиційних товарів становить 500 тис. шт. споживчих товарів, 3 тис. шт. – 1 млн. шт. споживчих товарів.

В економіці визначають альтернативну вартість виробництва одиниці товару. Тобто, альтернативна вартість збільшення виробництва від 3 до 4 тис. шт.  інвестиційних товарів рівна 1 млн. шт. споживчих товарів, альтернативна вартість збільшення виробництва від 4 до 5 тис. шт.  інвестиційних товарів рівна 1,2 млн. шт. споживчих товарів, альтернативна вартість збільшення виробництва від 4 до 5 тис. шт.  інвестиційних товарів рівна 1,8 млн. шт. споживчих товарів. Ми помітили, що альтернативна вартість кожної наступної одиниці товару постійно зростає, що є підтвердження закону збільшення альтернативної вартості.

Закон збільшення альтернативної вартості: під час збільшення одного блага за умов повної зайнятості ресурсів альтернативна вартість кожної наступної одиниці блага зростає.

 

Якщо альтернативна вартість виробництва кожної наступної одиниці товару зростає, то продуктивність виробництва кожної наступної одиниці товару при зростанні одного з економічних ресурсів (факторів виробництва) і при незмінній кількості всіх інших зменшується. Це виражається у законі спадної ефективності факторів виробництва (слайд 36).

 

Проведемо дослід.

Організовується виробництво цукерок. Ресурсами є самі готові цукерки (доміно, шашки чи ін..), листи паперу, ножиці, ручка, два працівника. Їм потрібно нарізати обгортки, намалювати на кожній квіточку та обгорнути кожну цукерку. Час роботи фіксується за часом виробництва 10 цукерок. Кількість цукерок ділиться на кількість працівників і визначається продуктивність виробництва.

Потім наймається ще один працівник. Фіксується кількість вироблених цукерок за той же час і знаходиться продуктивність.

Так повторюється кілька разів.

У висновку видно, що з певного моменту продуктивність виробництва починає зменшуватися.

 

VII. Закріплення вивченого матеріалу.

 

1.     Погляньте на слайд (Слайд 38). Поясніть положення точки Д на кривій виробничих можливостей.

2.     Визначте альтернативну вартість виробництва цієї кількості споживчих товарів.

3.     Визначте альтернативну вартість виробництва 1 млн. шт. споживчих товарів, починаючи від точки Д два рази і порівняйте їх величину.

4.     Закон збільшення альтернативної вартості (Слайд 39, 40).

5.     Закон спадної віддачі (продуктивності)

 

VIII. Висновок уроку.

 

Обмеженість виробничих ресурсів обумовлює вибір (альтернативу) між виробництвом різних товарів. При цьому відбувається певна втрата можливостей виробництва, яка виражається величиною альтернативної вартості. Альтернативна вартість кожної наступної одиниці товару зростає. При залученні у виробництво більшої кількості виробничих ресурсів, виробництво зростає і крива виробничих можливостей зміщується вправо.

 

IX. Домашнє завдання.

 

  1. Опрацювати параграф 6.
  2. Виконати завдання 2 на ст. 41.