2012 рік

З 1978 р. рівень Каспійського моря підвищується через зміну клімату в межах його басейну та акваторії. Оцініть економічні та екологічні наслідки підняття рівня води Каспію.

 

Каспійське море – найбільше солоне озеро світу. Середня площа його становить 371 тис. км.2. Середня глибина від рівня моря становить 208 м, максимальна 1025 м. Море омиває береги п'яти держав: Росії, Казахстану, Туркменістану, Ірану і Азербайджану. Береги переважно пологі, низькі, на заході гори Кавказу іноді опускаються в море. Багате на рибу, водорості, нафту, зручне для судноплавства... весь текст.

Презентація.

 

Віртуальні туристичні маршрути: переваги та недоліки порівняно з реальними маршрутами.

 

Туризм – популярна і прибуткова сфера діяльності людини, особливо на мужі ХХ – ХХІ століть. Побачити небачене, побувати в інших країнах, в музеях, виставках – мрія багатьох. Проте не всім вона «по-кишені». Спрага пізнання нового, голод очей часто конфліктує з вмістом гаманця і розмірами вільного часу. Проте в нинішній час можна відважно сказати – не всі ті туристи, що вдома не сидять.  Тепер можна сидіти у своїй кімнаті і подорожувати по цілому світі... весь текст.

Презентація.

 

Електронні карти містять значно більше інформації ніж паперові. У яких сферах діяльності їх використовують? У чому їх переваги та недоліки?

 

Електрóнна кáрта місцéвості - цифрова модель, що вміщує та відображає інформацію про об'єкти місцевості та їх географічні і інші атрибути, яка призначена для використання в геоінформаційних системах.. весь текст. 

Презентація.

 

Схарактеризуйте основні недоліки орбітального руху Землі. Чи може людина змінити тривалість пір року? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Земля рухається навколо Сонця у космічному просторі по еліптичній орбіті, яка мало відрізняється від кола, в одному з фокусів якого знаходиться Сонце. Довжина цього шляху становить 930 млн. км. Середня відстань від Землі до Сонця становить 150 млн. км (147 в перигелії і 152 в афелії). Повний оберт триває 365 діб 6 год 9 хв 9,5 с (зоряний рік), що становить 1 земний рік. Швидкість руху Землі навколо Сонця становить 29,8 км/с. Вісь Землі нахилена до площини орбіти під кутом 66о33´, що є причиною існування пір року... весь текст.

Презентація.

 

Чи можна вважати цілком обґрунтованим проведення меж природних зон на карті України? Як змінювалися ці межі впродовж останніх 5000 років і чого слід очікувати в наступні 50 років?

 

Природна зональність – це послідовна зміна зональних природних комплексів через зміну основних типів грунтів, рослинного і тваринного світу.

Процес фізико-географічного районування на рівні природних зон передбачає накладання карт грунтів, рослинного і тваринного світу. На основі цього проводять межі природних зон. Саме по тій причині, що межі основних типів грунтів, основних типів рослинності і ареалів поширення груп тварин не повністю співпадають, межі природних зон не є точними. По-перше, тому, що рослинний покрив є більш динамічний і чутливий до змін кліматичних умов, тому і ареали поширення основних типів рослинності більш рухливі і з часом змістилися в напрямку потепління клімату. По-друге, межі природних зон на місцевості  - це не лінії, як на карті, а широкі перехідні смуги (екотони), в межах яких поступово змінюється одна зона на іншу. Тому самі межі можна провести в різних місцях... весь текст.

Презентація.