УВАГА! Даний сайт не підтримується, контент не оновлюється. Для коректного завантаження матеріалів та користування ресурсами сайту перейдіть за посиланням:    

САЙТ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Води суходолу. Річкова система, річковий басейн

 
 

Тема. Води суходолу. Річкова система, річковий басейн.

Мета: ознайомити учнів з видами вод суходолу, з будовою річки, річкової системи і річкового басейну; розвивати навики роботи з фізичною картою, розв'язувати географічні задачі з використанням карти і масштабу; виховувати учнів любов до свого краю через використання краєзнавчого матеріалу, бережливе ставлення до річкових вод.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання і засоби навчання: мультимедійних проектор, комп'ютерна презентація, циркуль-вимірювач.

Хід уроку.

І. Організаційних момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

-       Назвати види ресурсів Світового океану:

-       Де, на вашу думку, багатший органічний світ океану: в Аравійському морі чи в центральній частині Індійського океану? Чому?

-       Чому біля берегів материків океанічна вода прісніша?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Де зароджувалися найперші древні цивілізації (Єгипетська, Месопотамська, Індійська)? Біля річок. Біля джерел води. Прісна вода – джерело життя для людства. Практично всі великі міста знаходяться на річках. Річки – частина внутрішніх вод материків. До вод суходолу ще відносять озера, болота, підземні води, льодовики, ставки, канали, водосховища.

IV. Повідомлення теми уроку.

V. Виклад матеріалу.

Річка – природний водний потік, що тече у виробленій ним заглибині.

Кожна річка має початок (витік) і кінець (гирло). Іноді в гирловій частині річка розділяється на багато рукавів і утворює дельту. Річка завжди тече зверху вниз. Показувати на карті річку треба від витоку до гирла. Починатися річка може в горах, з болота, озера. Впадати – в озеро, море, океан, іншу річку. Річка Дніпро починається на Валдайській височині в Росії з болота Аксентіївський Мох. Його загальна довжина 2201 км, в межах України – 981 км. Довжину річки вимірюють від витоку до гирла вздовж течії. Найдовша річка світу – Ніл (6650 км). На південній околиці нашого села із заходу на схід тече річка Локниця, яка починається в урочищі Грабинники і впадає в річку Стохід.

Річка, яка безпосередньо впадає в океан, море чи озеро, називають головною річкою. Ті, які впадають в іншу річку – притоками. Притоки додатково живлять головну річку водами з прилеглої території. Розрізняють ліві і праві притоки. Для визначення потрібно стати лицем в напрямку руху течії. Ті, що зліва від спостерігача – ліві, справа – праві притоки.

Притоки, які впадають в головну річку, називаються притоками першого порядку, ті що впадають в притоки першого порядку – притоками другого порядку і т. д. Річка з усіма її притоками називається річковою системою.

Погляньмо на карту: р. Локниця відносно Стоходу є правою чи лівою притокою? Якого порядку відносно Дніпра?

В посушливих районах, де опади випадають рідко, річки буває пересихають. На карті їх позначають штриховою лінією і називають їх в Африці "ваді", в Австралії "кріки".

Знайдіть на карті такі річки.

Розглянемо будову так званої долини річки.

Заглиблення в земній поверхні, по якому безпосередньо протікає вода, називається руслом або річищем. Одні річки мають мілке і вузьке русло (Локниця до 1 м глибини), інші дуже широкі і глибокі (Амазонка має ширину в нижній течії до 80 км і глибину до 135 м).

Під час інтенсивного надходження води в річку навесні при таненні снігу чи під час дощів, рівень води в річці піднімається і вона виходить з берегів, затоплюючи великі площі. Ця територія називається заплавою річки. Вище схилу знаходиться, як правило, ще одна або кілька горизонтальних ділянок, які називаються терасами. Тераси водою не затоплюються, проте можуть бути древніми заплавами річки. Русло, заплава, тераси до корінного схилу, від якого починається звичайних рельєф місцевості, називається долиною річки. Вони бувають вузькі і душе широкі (десятки і сотні кілометрів).

Широкі долини, спокійна течія характерні для рівнинних річок, вузька долина і бурхлива течія – для гірських. В гірських річках, коли на шляху руху течії трапляються різкі перепади висот, утворюються водоспади. В Україні найбільшим є Учансу (в Криму – 98,5 м), у світі – Анхель (980 м). Одним із самих гарних водоспадів вважається Ніагарський (51 м).

Територія, з якої річка з усіма своїми притоками збирає воду називається басейном річки. Басейн Дніпра охоплює території Росії, Білорусі, України. В межах нашої держави він охоплює 80% її території.

Межа між двома сусідніми річковими басейнами називається вододілом. Це найвища смуга в рельєфі, яка розділяє схили, по яких стікає вода в різних напрямках.

VI. Закріплення знань.

Робота з картою. Показати на карті річку:

-       яка починається на нагір'ї Тібет і впадає в Жовте море;

-       найбільшу праву притоку найбільшої річки Північної Америки;

-       яка починається в горах Памір і на шляху до Аральського моря пересихає.

VII. Підсумок уроку.

Річкова система складається з головної річки і її приток різних рівнів, які збирають воду з басейну річки. Річкова долина включає в себе русло річки, заплаву і тераси. Характер річки і її течії залежить від рельєфу її протіканні.

VIII. Домашнє завдання.

1.     Опрацювати #50.

2.     З допомогою  циркуля-вимірювача виміряти довжину Амазонки.

3.     Знайти на карті найбільші водоспади світу.