УВАГА! Даний сайт не підтримується, контент не оновлюється. Для коректного завантаження матеріалів та користування ресурсами сайту перейдіть за посиланням:    

САЙТ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Промисловість. Галузева структура промисловості. 9 клас

 

Тема. Промисловість. Галузева структура промисловості України.

Мета: ознайомити учнів з поняттям "промисловість", зі структурою і місцем промисловості у господарстві України, виявити закономірності у розміщенні основних галузей промисловості, розвивати вміння оцінювати стан розвитку окремих галузей і в цілому промисловості України, знаходити шляхи вирішення проблем, вміння працювати у групі, виховувати колективізм, розуміння необхідності підтримки національного виробництва.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Матеріали і обладнання: мультимедійних проектор, екран, ноутбук, практикуми, карта корисних копалин, таблички для виконання домашнього завдання, "мішок галузей".

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Ви вже не діти, але ще не дорослі. Ви майже дорослі. У вас формується хід думок дорослих людей. Якщо раніше ви казали мамі "купи машинку, купи ляльку" і вас не цікавило, за що купляти і де беруться гроші, то тепер повільно, але впевнено на перший план стає саме друга думка: де взяти гроші на задоволення всіх потреб? Де їх заробити самому? Що робити, щоб заробити? Ви мимоволі стаєте господарями, суб'єктами господарської діяльності свого домашнього господарства, господарства свого міста, своєї країни.

Пригадаємо структуру господарства України. Господарство України складається з … (виробничої сфери, невиробничої сфери).  В свою чергу виробнича сфера включає в себе … (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля).

Кажуть: "чим багаті, тим і раді". Чим же ми багаті? (мозковий штурм)

Учні перераховують ресурси України (корисні копалини, лісові ресурси, грунти, науковий потенціал, фінанси, устаткування і обладнання (спадщина Союзу). Запис на дошці.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Отже, ми дійшли згоди, що треба щось робити, щоб мати гроші. Яка, на вашу думку, на сьогоднішній день найбільш оплачувана діяльність (депутат, міністр…). Щоб створювати справедливі і ефективні закони, які б поліпшували життя населення, а відповідно сприяли розвитку господарства і її ведучої галузі промисловості, потрібно добре знати, що розвивати, знати галузі промисловості нашої держави і їх стан розвитку.

ІV. Повідомлення теми уроку.

Промисловість. Галузева структура промисловості України.

 

Завдання до уроку:

1.     З'ясувати місце і роль промисловості у господарстві України

2.     Побудувати галузеву структуру промисловості України.

3.     Виявити і пояснити структурні зміни у галузевій структурі промисловості України.

4.     Знайти шляхи підвищення ефективності національної промисловості і конкурентоспроможності її продукції.

 

V. Вивчення нового матеріалу.

Промисловість - галузь виробництва, що охоплює переробку сировини, розробку надр, створення засобів виробництва і предметів споживання. Запис у зошиті.

Ми вже сказали, що промисловість – ведуча галузь. Чому? Яку продукцію промисловості на презентації ви направили би до інших галузей?

 

Учні об'єднуються у групи. Кожній групі висипається мішок галузей (барахолка), що являють собою вирізані назви підгалузей промисловості і інших галузей. Учні повинні вибрати лише ті, що належать до промисловості і підписати саме під відповідними галузями на схемі практичної роботи.

У нас на дошці виписані основні види ресурсів України. Розгляньмо карту корисних копалин, картосхему лісових ресурсів, грунтів, навчальних закладів. Висновок: в якій частині України найбільш сконцентровані промислові підприємства? (у східній).

 Назвіть виробників мобільних телефонів, пральних машин, холодильників, одягу, взуття, ліків, автомобільних шин, продуктів харчування. Назвіть українських виробників цих товарів. Яких українських виробників ви знаєте. Незнання українських виробників свідчить про їх непопулярність. Чому? (проблемне питання). (Неякісні товари, неконкурентоспроможні товари).

Шляхи подолання неконкурентноспроможності вітчизняних товарів (домашнє завдання учням високого рівня знань).

Демонстрація стовпичоких діаграм галузевої структури промисловості в 2000 та 2012 роках. Станом на 2013 рік частка промисловості у н/г становить 26,2 % (було 31%; у розвинених країнах – 40%).

Ми спостерігаємо зміну в галузевій структурі промисловості України. Цей процес називається реструктуризація (структурні зміни в промисловості - Запис у зошиті). Проаналізуйте причину таких змін.

VI. Первинне закріплення знань.

1. Дайте відповіді на запитання на квадратах. Квадрат, на яку учні дали правильну відповідь, відкривається, а за ними правильна схема з практичної роботи для самоперевірки.

1.     Промисловість – це…

2.     До промисловості не належать такі підгалузі: газова, верстатобудування, рибне господарство, лакофарбова промисловість, трубопровідний транспорт, виробництво бетону.

3.     Часка промисловості у н/г країни становить…

4.     До добувної галузі належать…

5.     Реструктуризація – це…

6.     До якої галузі належить підгалузь приладобудування?

7.     Металургійних комплекс об'єднує в себе …

8.     В якій частині України найбільш сконцентровані промислові підприємства?

9.     Галузь промисловості, що виробляє автомобільні шини.

 

 

2. Географічний диктант.

За картосхемою назвіть продукцію, галузь, яка виробляє цю продукцію і в якій області України вона виробляється.

VII. Підсумок уроку.

Промисловість – провідна галузь народного господарства, яка представлена в Україні усіма її підгалузями. В останні роки її частка серед інших галузей скорочується на користь торгівлі і невиробничої сфери. Також відбувається реструктуризація самої промисловості, що пов'язано зі зміною структури споживання і витіснення українського виробника іноземними.

VIII. Оцінювання.

IX. Домашнє завдання.

1.     Опрацювати параграф 14.

2.     Дописати завдання практичної роботи №5.

3.     Написати есе "Шляхи подолання неконкурентноспроможності вітчизняних товарів (учням високого рівня знань).

4.     До кожної галузі дописати по 5 видів продукції.