Люди кажуть

       Постійна робота із самоосвіти та самовдосконалення, осучаснення педагогічного процесу, велика самоорганізованість, працелюбність, дисциплінованість, наполегливість, відповідальність за результати своєї праці   -  це  професійні якості Романа Івановича Пугача, вчителя географії, економіки та інформатики школи села Піщане.  Вчитель впевнений, що одноманітні уроки вбивають дитяче прагнення до пізнання світу. Натомість він переконаний, що на нинішньому етапі розвитку  освітньої галузі ми маємо широкий доступ до інформації, великий спектр методів і форм педагогічної діяльності. Перед педагогом розкривається океан можливостей прояву своєї майстерності, реалізації досвіду, які мають бути спрямовані на  розквіт здібностей дитини, на формування основних її життєвих компетентностей.

        Майстерність учителя прирівнюється до майстерності робітника або ремісника, майстра або митця. У тихій, скромній постаті вчителя віддаленої сільської школи з лише 12-річним стажем роботи криється справжній педагог-майстер, новатор з широкою ерудицією, власним стилем педагогічної діяльності, творчим підходом до реалізації завдань сучасної освіти. На своїх уроках Пугач Р.І. спонукає учнів встановлювати об’єктивно існуючі в природі та суспільстві причинно-наслідкові зв’язки, структурувати, систематизувати, порівнювати та узагальнювати вивчений матеріал. Уроки географії  та економіки завжди продумані до найменших дрібниць, відрізняються логічною послідовністю, високим  рівнем ілюстративності. Чітко продумується структура кожного заняття, раціонально використовується кожна робоча хвилина. Уроки будуються  на основних принципах особистісно-орієнтованого та розвиваючого навчання, мають практичну спрямованість. Стилю роботи Романа Івановича притаманна висока науковість, оскільки навчаючи учнів, педагог привчає їх проникати в сутність явищ і речей, аналізувати, досліджувати, самостійно робити висновки. Велику увагу приділяє формуванню екологічної культури, емоційно-ціннісного ставлення школярів до природи та її багатств, успішно реалізує краєзнавчий  принцип  навчання.

        Учитель постійно працює над підвищенням фахового і методичного рівня, грамотно і виважено використовує інноваційні методи навчання, елементи перспективного педагогічного досвіду, враховуючи вікові і психологічні особливості дітей. При викладанні програмового матеріалу та організації контролю знань  педагогом  часто застосовуються інформаційні технології під час перегляду відеофрагментів, підготовки  презентацій, створення проектів, дослідницько-пошукової роботи в мережі Інтернет, електронне тестування, програмні педагогічні засоби.

        Уроки Пугача Р. І. завжди цікаві, своєрідні, нестандартні, тому учні легко сприймають матеріал, розуміють слово вчителя, дискутують, вільно висловлюють свої ідеї та судження.  У цьому впевнились також учні міських шкіл нового типу, ефективну діяльність яких на уроках зумів організувати  вчитель під час участі в районному та обласному етапах конкурсу «Вчитель року – 2010».

         Важливими якостями Романа Івановича як успішного педагога є  уміння поставити мету, вибрати шляхи її досягнення, систематичне і планомірне підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати якість своєї праці. Його вирізняють високий рівень професійної та методичної компетентності, активна участь в районних і обласних методичних заходах, системна самоосвітня робота над індивідуальним проблемним питанням: «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу через впровадження сучасних інформаційних технологій навчання на уроках географії та економіки».  У 2010 році він став переможцем районного та лауреатом обласного етапів конкурсу «Вчитель року», у 2011 році - лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор», у 2013 році - переможцем V Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, неодноразово- районних фахових конкурсів, в тому числі конкурсу на кращий наочний посібник з географії. Роман Іванович – член Всеукраїнського географічного товариства, голова окружного методичного об’єднання вчителів географії та економіки, активний член районної та обласної творчих груп, член журі з перевірки олімпіадних робіт, керівник збірної команди юних географів району, тренер за програмою «Intel. Навчання для майбутнього».

          Якісна, продуктивна праця вчителя належно поціновується. Два роки тому йому встановлено вищу кваліфікаційну категорію, неодноразово Пугач Р.І.  був нагороджений грамотами районного відділу та обласного управління освіти і науки. Елементи досвіду вчителя з питань застосування ІКТ широко пропагуються на районних семінарах, заняттях школи становлення педагога,  конференціях, «круглих столах», виставках «Творчі сходинки педагогів району».  Протягом чотирьох останніх років під його керівництвом діють «педагогічна майстерня», «майстер-клас»; вчителем презентувалися «Авторська програма з екології», «педагогічна реклама»  способів формування інформаційної компетентності, ділових ігор на уроках географії,  авторські  електронні  наочні  посібники «Репетитор із розв’язування географічних задач», «Електронний конструктор тестів», «Словник–довідник із загальної географії», «Органічний світ. Африка».  З його ініціативи та активного сприяння  створено  районні електронні Банки відеоматеріалів та презентацій до уроків географії та економіки.

         Багатогранна система роботи вчителя, основана на  використанні сучасних інформаційних технологій, дозволяє значно підвищити результативність навчально-виховного процесу, мотивацію учнів до навчання, до самоосвіти, реалізувати освітньо-пізнавальні, виховні і розвивальні завдання  уроків. Висока ефективність роботи  педагога підтверджується  результатами виступів учнів у районних олімпіадах з географії і економіки, підсумками ЗНО. Так, протягом 5 останніх років Пугач Р.І.  підготував 5 призерів районних олімпіад  з географії та економіки, 4  районні команди-призери  обласних турнірів юних географів.  У 2013 році його учень став переможцем ІІІ (обласного) етапу олімпіади з географії, його навчальні компетенції на ЗНО оцінені 199 балами. Традиційно учні школи беруть активну участь у природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», що сприяє підвищенню їх інтересу до природничих дисциплін.

             «Він - учитель за покликанням, його не можна уявити собі ніким іншим, як учителем.  Викладання стало його життям.  Як він знаходить своє щастя у навчанні, так можна вважати щасливими тих, хто в нього вчиться».   Ці слова А. Дістервега глибоко характеризують особистість Романа Івановича Пугача.     

             Тож нехай не згасає його педагогічний запал, не міліє криниця творчості та натхнення,  хай на довгі роки  збережуться радість та гармонія спілкування з учнями і колегами, а особисті якості та стиль роботи вчителя стануть прикладом для наслідування.

 

                                            Людмила Блінова, методист Камінь-Каширського райметодкабінету