Інформаційні технології навчання

02.10.2013 23:47

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Про Національну доктрину

розвитку освіти

Пріоритетними  напрямами  державної політики щодо розвитку освіти є:

запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;  створення індустрії  сучасних  засобів  навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів;

IX. Інформаційні технології в освіті

     19. Пріоритетом   розвитку  освіти  є  впровадження  сучасних інформаційно-комунікаційних  технологій,  що  забезпечують  дальше удосконалення    навчально-виховного   процесу,   доступність   та ефективність   освіти,   підготовку    молодого    покоління    до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

     Це досягається шляхом:

·        забезпечення поступової    інформатизації   системи   освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

·        запровадження дистанційного   навчання   із  застосуванням  у навчальному       процесі       та       бібліотечній       справі інформаційно-комунікаційних технологій   поряд   з    традиційними засобами;

·        розроблення індивідуальних   модульних   навчальних   програм різних  рівнів  складності залежно від конкретних потреб,  а також випуску електронних підручників;

·        створення індустрії    сучасних    засобів    навчання,    що відповідають  світовому  науково-технічному  рівню  і  є  важливою передумовою  реалізації  ефективних  стратегій  досягнення   цілей освіти.

 

Завдання сучасного педагога будь-якої спеціальності – підготувати дитину до життя в інформаційному суспільстві. Школа – джерело інформації, майстерня інформаційних технологій навчання. У сучасній школі педагог виступає в ролі не просто доповідача, викладача, інформера. Він інженер навчально-виховного процесу, конструктор цікавого, доступного уроку, на якому дитина здобуває знання, вміння шукати і використовувати інформацію, пристосовується до інформаційного суспільства. Навчити жити у інформаційному суспільстві неможливо без використання інформаційних технологій навчання.

Інформаційні технології навчання – це способи навчання, які передбачають використання сучасних інформаційних джерел знань і засобів навчання. Це використання відео-, звукової інформації, слайдів, презентацій, електронних навчальних програм, тестів, підручників, енциклопедій… Використання інформаційних технологій навчання підвищує рівень компетентності учня.

У свої практиці я помітив, що саме такий підхід до навчання стимулює в учнів пізнавальні інтереси і поглиблює їх знання, адже ці технології забезпечують можливість у короткий строк засвоїти учнями великий об’єм інформації, опрацювати її, виконуючи принцип «зроби сам» та принцип «наочності».

Я, Пугач Роман Іванович, вчитель географії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Піщане. Загальний педагогічний стаж 9 років. Працюю над проблемою «Використання інформаційних технологій на уроках географії».

Сьогодні хочу запропонувати свій досвід у використанні інформаційних технологій навчання, а саме комп’ютерне навчання.

Комп’ютерна презентація – універсальний засіб комп’ютерного навчання. З допомогою презентацій можна представляти текстову інформацію (найголовніші тези) для наочного сприйняття або для записування  (показ слайдів), фотоматеріали (показ слайдів), схеми (показ слайдів), карти (показ слайдів), моделювання процесів (показ слайдів), переглядати відеоматеріали (показ слайдів).

Практично використовувати готові програми по предметах: уроки, лабораторні роботи, електронні задачники. Проте важливий правильний вибір таких програмних засобів (показ слайдів).

Комп’ютерне тестування – швидкий, об’єктивний засіб перевірки знань учнів і їх оцінювання. Разом з тим він підготовляє їх до ЗНО. Є різні тестові програми. Я хочу запропонувати програму MyTest, яка є безкоштовною для некомерційного поширення. Ця програма дозволяє застосовувати різнорівневі завдання, завдання різного типу, використання карт, малюнків, схем. Крім того оцінювання відбувається автоматично по різним шкалам оцінювання (за вибором учителя) і зберігається в електронному журналі. Цей тестовий засіб зручний тим, що дозволяє використовувати локальну мережу. Тести роздаються по мережі, результати надходять по мережі, одночасно здійснюється контроль з ходом тестування (показ слайдів).

Значно полегшує проведення і оцінювання практичних робіт з допомогою комп’ютера. Це економить час для учнів, разом з тим пристосовує їх до практичної діяльності у майбутній діяльності в інформаційному суспільстві. Адже відомо, що на сьогоднішній день ручна побудова графіків, діаграм, обчислення замінене комп’ютерними програмами (показ слайдів).

 Ще один спосіб комп’ютерного навчання – пошукова робота з подальшим створенням учнівської презентації. Це створення учнівського міні-проекту, який триває протягом кількох уроків (протягом вивчення теми) (показ слайдів).

Інформаційні технології змінюють підхід до навчально-виховного процесу, полегшують процес засвоєння знань учнями, створюють можливості для самостійної діяльності учнів, пристосовують їх до життя в інформаційному суспільстві. Проте не слід переоцінювати значення інформаційних технологій у навчанні. Це тільки одна складова, яка повинна стояти поруч з іншими технологіями навчання, формами і методами. Лише їх поєднання урізноманітнює навчальний процес, робить його цікавим, не втомлює учнів, сприяє всебічному розвитку дитини.

Вчительська праця оцінюється результатами. Вони проявляються в олімпіадах,  конкурсах, турнірах. Сьогодення вимагає від учителя і учня володіння інформаційними технологіями, вмінням їх застосовувати у навчальній і навчаючій діяльності. Одна із вимог турніру юних географів – комп’ютерна презентація.

Конкурс «Вчитель року» - арена прояву майстерності вчителя у різних напрямках, проте саме використання комп’ютера на уроці, зокрема презентацій, відіграє важливу роль в оцінці майстерності педагога.

Отже, інформаційні технології навчання – важлива і невід’ємна складова сучасного уроку, і саме молоді вчителі мають велику перевагу в їх освоєнні, використанні у педагогічній діяльності.